20 may. 2013

Villar: A saga de reloxeiros persiste na vila do albariño

Villar, máis dun século ininterompidamente

 

Asociación Cambados Zona Centro, C.C.U.

 

O Concello de Cambados, calificado como Ben de Interese Cultural dende novembro de 2001, está considerado como un dos destinos turísticos máis admirados e interesantes de Galicia. Situado no interior da Ría de Arousa, e no Val do Salnés, éstes enclaves fano destacar en sobremaneira polos produtos do seu mar e da súa terra, escenificados en importantes eventos gastronómicos sobre os que destaca a Festa do Viño Albariño, declarada Festa de Interese Turístico Nacional.

 

A historia do centro comercial aberto de Cambados comeza en febreiro de 2002, cando se pon en marcha a xunta xestora composta polo Concello de Cambados, a Asociación de Comerciantes de Cambados, a asociación de hostaleiros Ruta 24, e a Fundación Comarcal do Salnés. O seu traballo da o seu froito, e no mes de xuño de 2002 ten lugar a presentación  da Asociación Cambados Zona centro, C.C.U.

 

Entre os seus obxectivos figuran por un lado a representación e a defensa dos intereses dos seus asociados, así como a atención das súas necesidades de información e asesoramento. Por outro lado, a mellora da competitividade do conxunto do comercio, hostalaría e servizos asociados, a través da dinamización e das actividades promocionais, transmitindo unha imaxe de unidade.

 

Deste xeito, dende a asociación desenrólanse campañas promocionais tanto para comercio como para a hostalería, como son: Nadal, Día dos Namorados, Día do Paí, Día da Nai, Rebaixas, Concurso do Pinchos, Festa da Vieira, Xornadas da Zamburiña, etc...

 

Ó mesmo tempo, en colaboración co Concello de Cambados, desenrólanse outra serie de campañas, como son a Cabalgata de Reis, o Entroido, ou a elección das Raíñas das Festas do Albariño.

 

Páxina web: www.cambadoszonacentro.com

www.facebook.com/cambadoszonacentro 

 

 

Villar: A saga de reloxeiros persiste na vila do albariño

O compás que marcan os segundeiros dos reloxos que colgan  das paredas da Xoiería - Óptica Villar, en Cambados, ben poderían haber computado o tempo durante mais dun século ininterrompidamente.  En 1880 Gerardo Villar Sangenís, un aprendiz de xoiería e de montaxe óptico de Santiago de Compostela, fundou na histórica Praza de Fefiñáns de Cambados a primeira óptica que se recorda na capital do albariño.


Naquela antiga xoiería e óptica naceu a segunda xeración dunha prolífica familia de reloxeiros, que dende entón están rexentando o negocio creado por Gerardo Villar, e hoxe xestionado xa polos seus bisnetos. A súa xoiería foi sen dúbida a mais recoñecida de Cambados, xa fose en mans do seu fundador, do seu fillo Santiago Villar Bahamonde, do seu neto don Manuel Villar Villar, ou dos actuais herdeiros do negocio, Carlos e Santiago, quenes na actualidades levan a xestión do comercio familiar, e que conforman a cuarta xeración dos Villar.

O lonxevo pequeno comercio desta familia de xoieiros
Manuel Villar Villar e os seus fillos, Carlos e Santiago, 4ª xeración
cambadeses cambiou moi pouco en canto a técnicas de reparación dos minúsculos artigos de xoiería e reloxería cos que traballan. Os avancen na técnica que os novos reloxos dixitais ou de cuarzo impuxeron no negocio da reloxería non eliminaron os tratamentos artesanais que as pezas mais delicadas, que seguen requirindo o traballo manual minucioso e coidadoso dos vellos xoieiros.

Pero algunhas destas especialidades do oficio si se viron moi cambiadas nestes anos, nos que a xoiería dos Villar mantivo as súas portas abertas.Recórdase por exemplo, aquela época na que os gravadores eran uns auténticos profesionais que se tiñan que formar nesta especialidade nalgún dos talleres de máximo prestixio.

Na actualidade esta especialidade profesional está completamente obsoleta, da dada a existencia de cómodas máquinas para gravar. As novas tecnoloxías tamén alcanzaron, como non, a reparación dos reloxos. 
O funcionamentos das vellas maquinarias de engrenaxe dos reloxos analóxicos foi aprendido de xeración en xeración, traspasando os coñecementos dos misterios da máquina de medir o tempo, de pais a fillos durante estes 133 anos. Pero para descifrar o entramado tecnolóxico dos novos sistemas dixitais, a cuarta xeración  dos Villar tivo que ampliar coñecementos nos talleres de expertos reloxeiros de A Coruña. Polo demais, o certo é que ó nacer nunha casa de larga traxectoria profesional no ramo, imprime as condicións imprescindibles para converterse nun perfecto especialista na materia.


Óptica Villar a finais dos anos 80
Se as técnicas deste artesanal oficio variaron pouco, os artigos que se venden na Xoiería Villar si o fixeron. Das vellas lentes graduadas que se expoñían nos escaparates, feitas á man nos talleres de Santiago onde aprendeu o oficio Gerardo Villar, ós actuais instrumentos ópticos de precisión, toda unha gama de valiosísimo xénero, que caracterizaron os distintos grados de opulencia vividos nas últimas 13 décadas de historia, puidéronse contemplar nos escaparates desta xoiería, óptica e reloxería.


Establecemento na Rúa Infanta

Tamén a ubicación do negocio foi variando nesta frutífera historia dos Villar. Da tenda inicial na Praza de Fefiñáns, o comercio cambiou a súa situación, ó menos en tres ocasións. O local no que se atopa actualmente na Praza Ramón Cabanillas, acolle a ópticas dos Villar dende o ano 1968. Anteriormente estivo en 2 locais diferentes dunha casa, hoxe desaparecida, da Rúa Infantas.
Instalacións actuais na Praza de Ramón Cabanillas
Nas súas vitrinas e escaparates, podemos admirar a enorme gama de reloxos, monturas, xoias, complementos de decoración e trofeos que ó longo desta larga existencia a xoiería logrou abarcar para satisfacer a tódolos gustos posibles.

Moita da súa clientela consérvaa dende fai dúas ou incluso tres xeracións, e entre a mesma atópanse recordos realizados para personaxes ilustres como o embaixador dos EEUU ou un Secretario de Estado tamén americano. 

Tamén entre os seus traballos figuran os emblemas de prata que cada ano locen os cabaleiros da Orden do Albariño no seu nomeamento, así como a folla de parra de prata que configura o emblema desta festa. Pero sen dúbida, a creación publica mais relevante de tódalas creadas pola xoiería Villar, é o montaxe do reloxo da fachada da Casa do Concello de Cambados, feito tamén nesta casa.

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario