17 jun. 2013

Alimentación Alonso, iniciou a súa actividade a finais do século XIX

Alimentación Alonso, fundada en 1890


Centro Comercial Aberto de Tui - ACITUI


A Asociación de Comerciantes e Industriais de Tui foi constituída en 1996 froito da vontade dun grupo de comerciantes que se propoñen xuntar esforzos para facer fronte ás ameazas do entorno e mellorar a súa posición competitiva. No ano 2000 experimenta un importante impulso, sobre  pasando xa, por aquel entón, o centenar de asociados, aínda que na actualidade a crise económica ten incidido moi negativamente no número de establecementos comerciais activos na localidade e polo tanto tamén no número de asociados, situándose en torno a 100 .


Dende eses primeiros anos, a Asociación comeza a gañar presenza na sociedade a medida que vai reforzando e consolidando a súa relación con outros axentes sociais, e afianzándose como un interlocutor válido ante as institucións públicas e privadas.


A posta en marcha do Proxecto de CCA ten suposto un fito determinante na traxectoria da Asociación que está a acadar unha alta valorización social e experimentando un extraordinario proceso de aproximación á cidadanía. Dende que en outubro de 2002 se fixera público o estudo promovido pola Xunta de Galicia denominado “DETERMINACIÓN DO POTENCIAL DE DESENVOLVEMENTO DE CENTROS COMERCIAIS URBANOS EN VARIOS MUNICIPIOS DA COMUNIDADE ATÓNOMA DE GALICA: TUI”, enmarcado no “Plan Cuadrienal de Modernización do Sector Comercial Retallista de Galicia” a Asociación de Comerciantes e Industriais de Tui (Acitui) ven traballando intensamente en prol da consolidación do Centro Comercial Aberto na cidade de Tui.


Avalados polas conclusións que aportaba o citado estudio no que se consideraba que Tui reúne condicións adecuadas para que o comercio fose xestionado baixo a fórmula dun Centro Comercial Aberto, no ano 2003 púxose en marcha a primeira fase do proxecto (Fase I: Deseño, execución e implantación dun programa de Dinamización Comercial en Tui.), que foi presentado e apoiado pola Consellería de Innovación, Industria e Comercio, a Administración Local e por outras entidades privadas locais e comarcais.


O ano 2004 foi, para o proxecto do Centro Comercial Aberto de Tui, un ano especialmente decisivo, o éxito das accións de animación e promoción executadas pola Asociación, contribuíron decididamente ao mesmo. Pero, ademais, as accións de adecuación urbanística dalgunhas zonas que inicialmente conformaron o CCA Tui (C/ Foxo, Rosa Bahamonde e as súas travesías) impulsado e apoiado pola Asociación e executado pola Administración local reafirma a filosofía deste proxecto de dinamización comercial.


En  2005 supuxo a posta en marcha da Terceira Fase do Centro Comercial Aberto de Tui. O Plan de actuación, denominaba a esta 3ª Fase de potenciación e expansión. O Plan de actuación deseñado para por en marcha en 2005 comprendía un conxunto de accións cuxo obxectivo era a potenciación do conxunto comercial a través de accións de mellora e promoción do conxunto e, doutra banda, un conxunto de accións cuxo obxectivo era a expansión da área do Centro Comercial Aberto a novas zonas comerciais do núcleo urbano cunha densidade e actividade comercial suficiente e crecente ata acadar a identificación do Centro Comercial Aberto cá área urbana da cidade de Tui.


Jorge A.Álvarez Bautista (Presidente CCA)

Dende o exercizo 2006 os respectivos Plans de actuación deseñados buscan a consolidación da área comercial e a  continuidade as accións de promoción e animación. A animación comercial tense convertido nun elemento distintivo e diferenciador do CCA Tui, especialmente na época estival xa que resulta a máis indicada para a realización de actividades na rúa.


Ante os novos retos de futuro que a cidade esta a ter que afrontar como é o establecemento dunha gran superficie Outlet no seu entorno, o CCA Tui debe reorientar a súa estratexia competitiva e por en valor aqueles aspectos máis intimamente inculados ao comercio tradicional e os valores comerciais da cidade. Por outra banda, a política urbanística desenvolvida ten xerado unha enorme dispersión comercial o que dificulta a percepción de oferta conxunta. Nunha cidade que non é quen de consolidar a súa estrutura comercial so en base a demanda local senón que precisa xerar elementos de atracción para garantir a viabilidade comercial entendida tanto dende o seu conxunto como dende o punto de vista das unidades comerciais individuais que a compoñen.


Páxina web: www.comerciodetui.esAlimentación Alonso, iniciou a súa actividade a finais do século XIX


“Alimentación Alonso” iniciou a súa actividade a finais do século XIX, en 1890, sendo fundada por Dona Emilia García Domínguez. Está situada na antiga Praza da Verdura, a carón da Porta da Pía, entrada principal á Zona Monumental de Tui. De aí que a súa denominación inicial fora “A tenda de Emilia da Praza”.

Comezou como tenda de ultramarinos, debido a que nesa época era o que demandaba a sociedade tudense. Tamén era característico pola venda de viño. A xente viña das aldeas a cómpralo debido a súa merecida fama.Na adega da tenda había una tasca chamada “Casino Obrero”, no que requiríase estar previamente inscrito para entrar. Chamábase así xa que alí ían os traballadores a tomar una “póliza”, que era unha cunca con medio cuartillo de viño. Para acompañar ao viño, acostumábase a pór unha tapa de bacallau groso ou de arenque. Existía un libro no que os clientes podían escribir algunha nota ou chiste.

No ano 1936, co inicio da Guerra Civil, o “Casino Obrero” veuse obrigado a pechar.

Anteriormente, no ano 1913, tíñase ampliado a actividade da tenda, abrindo dentro do establecemento un estanco de tabaco que aínda perdura na actualidade.

Coa Señora Emilia traballaba o seu fillo, Jesús Iglesias García. Á súa morte, nos anos 60, sucédelle a súa irmá María García Domínguez, que xa era titular do estanco. A acompañaban na atención do establecemento os seus fillos Pepe e Manolo Alonso García. Nesa época a tenda era coñecida como a de “Pepe de Emilia”.

Falecidos tanto a señora María como os seus fillos Pepe e Manolo, fíxose cargo da tenda o outro irmán, Esteban Alonso García, sendo o titular actual, que rexenta o negocio axudado polos seus sobriños Lucía Campos Alonso e Ricardo Alonso, que son a cuarta xeración da tenda.


Na actualidade segue tendo o seu prestixio acadado ó longo dos anos grazas á formalidade da familia, á calidade dos produtos (especialmente o seu coñecido bacallau) e pola súa situación estratéxica que o converten, sen ningunha dúbida, un dos establecementos máis coñecidos e emblemáticos da cidade de Tui.

No hay comentarios:

Publicar un comentario