29 abr. 2013

Historia do centenario grupo de distribución Juan Miguel Diéguez

Coñecido popularmente como "As Clementinas"

 

CCU de Verín, ocupa os principais eixes funcionais e comerciais da vila

 

O ano 2002, un estudo realizado pola propia Dirección Xeral de Comercio da Xunta de Galicia, titulado "Estudo para a determinación da capacidade de evolución a CCA", no que se realizaba unha radiografía básica inicial sobre os principais núcleos comerciais de diferentes vilas, no que xa se determino a posibilidade de evolucionar o núcleo comercial central de Verín a CCA.

 

Posteriormente, a finais do ano 2005, un grupo de empresarios de comercio e servizos do núcleo comercial central da zona urbana de Verín, constitúen a actual Asociación de Empresarios de Verín. Unha Asociación que comeza a andar a mediados do ano 2006, co obxectivo, entre outros, de dinamizar o conxunto comercial e de servizos da zona urbana de Verín.

 

No ano 2007 xa contaban con mais de 80 socios, dos cales 70 se encontran situados no núcleo urbano comercial e funcional mais importante de toda a bisbarra, e comezan a realizar unha actividade promocional e de servizos comúns que posteriormente, en anos sucesivos foron incrementando mantendo, hoxe en día, un programa de traballo estable. 

 

Entre novembro e decembro do 2009, aprobáronse en Asamblea a creación dunha sección especial dentro da Asociación do Centro Comercial Aberto/Urbano, na que se delimite a área de actuación do núcleo comercial central e, poténciese como un CCA/CCU.

 

No 2010, realizouse un Plan Estratéxico básico de Dinamización da zona urbana de Verín.

 

CCU Verín encóntrase  situado na Vila de  Verín, ocupando os principais eixes funcionais e comerciais da Vila. Presenta un grado de concentración comercial alto, con un predominio da oferta comercial especializada no equipamento persoal e do fogar. Morfolóxicamente ten forma de améndoa. 

 

 
Dende  fai  varios anos, a  Asociación xestora do CCU, durante o ano, realiza actividades que redundan na promoción e mellora da competitividade do conxunto comercial e de servizos da zona,  especialmente nas empresas socio. Entre os diferentes tipos de accións, cabe destacar:

  • Campañas e accións de publicidade, promoción e
    animación comercial.

  • Campañas de fidelización de clientes, promoción de vendas e servizos conxuntos os clientes.

  • Formación e información comercial.

  • Servizos técnicos y económicamente ventaxosos para os socios (bancarios, asesoramento, seguros,...)

  • Accións de mellora do atractivo e funcionalidade do entorno urbano e comercial, co Concello.

  • Defensa dos intereses comúns o colectivo e interlocución con administracións, especialmente a local.

     

 
Jose Angel Rodicio Portela (presidente)


Marta Fernández González (xerente)
Historia do centenario grupo de distribución Juan Miguel Diéguez

 

O que actualmente son os supermercados DyD teñen a súa orixe en 1909, na persoa de Clementina Canellas, avóa do actual gerente da empresa. 

 

Rúa na que se fundou o negocio familiar

 

Aquel negocio, coñecido popularmente como A Clementina e situado na Rúa do Pozo, dedicábase ao trueque. Concretamente recibía ovos e carbón (utilizado para quentarse e para cociñar) dos veciños da zona e intercambiábao por outros produtos de primeira necesidade, como aceite, pan e azucre, que conseguía de almacenistas de Ourense.

 

 

Clementina Canellas, a Fundadora

 

 

En 1930 a fundadora, axudada polas súas fillas Carmen e María, trasladaron o negocio a un local máis amplo e máis vistoso no cruzamento da Rúa da Cruz coa da Mercé, no que por aquel entón era o centro económico e comercial da vila. Nas súas proximidades celebrábase o mercado da Cebada, onde os agricultores locais xuntábanse para vender os cereales que cultivaban nas súas terras, utilizando xa a moeda recibida para comprar na tenda aquilo que necesitaban.   

 

Co paso do tempo, o negocio acabou sendo coñecido popularmente como "As Clementinas", en referencia ao trío de mulleres emprendedoras que o gestionaban. Co paso dos anos o abanico de produtos foi crecendo, sendo coñecidos sobre todo pola venda de zocos (para camiñar), petróleo e carburo (para dar luz), así como moitos outros produtos de primeira necesidade, como as legumbres.  

 

No ano de 1949 abriuse unha nova tenda -que posteriormente chamaríase MiniSuper- nas proximidades, xa de camiño á Praza Maior, seguindo ambas abertas de forma simultánea. Esta segunda tenda permitiu que cada unha das irmás Rivas Canellas puidesen gestionar o seu propio local comercial. Á vez que cambiaban as necesidades dos veciños, as dúas tendas tamén ampliaron a gama de produtos ofrecidos, incluíndo unha variedade moito máis ampla de calzado, así como o bacalao e o pulpo seco, que por aquel entón eran os alimentos máis económicos, polo que eran os máis consumidos polos clientes de rendas máis baixas.   

 

É nesta época cando tamén comezaron a achegarse a comprar ás tendas da familia os primeiros compradores portugueses (a fronteira está a 15 km). Principalmente buscaban zapatillas e botas de serraje, xa que no seu país era moito máis complicado conseguir este tipo de produtos.  

 

En 1966 incorpórase ao negocio o único fillo de Carmen, Juan Miguel Diéguez Rivas, que actualmente dá nome ao grupo empresarial familiar. Nesa época, dado o o gran volume de negocio que xa se manexaba, ábrese un novo local comercial, esta vez centrado na venda por xunto. Estaba situado na rúa Travesía de Sousas, apenas a uns 300 metros da zona onde se iniciou o negocio.  

 

Coa apertura deste, xa eran 3 os locais xestionados pola familia en Verín: dúas tendas e un almacén.   

 

DyD supermercados

A comezos dos 90 se aposta por unha decidida modernización da empresa, cambiando o nome dos supermercados a DyD, en referencia a Diéguez e Diéguez, os apelidos do matrimonio que neses momentos era propietario da mesma (a terceira xeración). Nesa época créanse empresas filiales da matriz e sucédense as aperturas de novos autoservicios e supermercados, primeiro en Verín e logo no resto da provincia e o norte da veciña Portugal. A empresa pasará a contar con tendas de maiores dimensións, ampliando a oferta de servizos ofrecidos aos clientes con seccións de carnicería e pescadería.  

 

Co cambio de século incorpórase a cuarta xeración familiar e a empresa aposta por trasladar o seu almacén regulador a unhas amplas e modernas instalacións situadas nos arredores da localidade de Verín, xa que as anteriores quedábanse escasas para atender as necesidades dun negocio en continua expansión que factura ao redor de 16 millóns de euros anuais, e que conta con 15 tendas propias, numerosos franquiciados e clientes nun radio de acción de 150 km á redonda de Verín.  

 

La Clementina, cosas de casa

É en 2009, ano do centenario do nacemento da empresa familiar, cando se decide homenajear á fundadora, lanzando unha liña de produtos de marca propia baixo ensínaa "A Clementina", así como ábrese en Verín un novo establecemento especializado no bazar coa denominación "A Clementina. Cousas de Casa".  

 

Almacén regulador

Neste máis dun século de existencia, a empresa familiar apostou continuamente pola innovación, sendo dos primeiros no seu sector en tomar decisións tales como abrir tendas no estranxeiro, incorporar unha quenda de noite ou ter unha ampla variedade de bazar nos supermercados, sendo esta unha fórmula que tanto éxito lle deron a ensinas como Lidl.  

 

Durante todo este tempo, os negocios do grupo Juan Miguel Diéguez Rivas sempre se caracterizaron por ofrecer un trato moi familiar aos seus clientes, a diferenza do carácter impersonal que mostran moitos dos seus competidores actuais e pasados.  

 

Personal trabajando en la oficina

Outra das grandes bazas do negocio foi ofrecer sempre uns prezos moi axustados aos seus clientes, mantendo unha calidade de servizo moi alta. Por iso é polo que o actual eslogan da empresa sexa "Líderes en confianza, líderes en prezos".  

 

Á hora de competir contra xigantes da distribución como Carrefour, Gadis, Mercadona ou Eroski, o negocio soubo aproveitar a vantaxe que lle aporta a flexibilidade de ser unha empresa familiar na que é fácil tomar decisións que permitan adaptarse ás necesidades e oportunidades que presenta o mercado. Non obstante, esta pequena dimensión -en comparación cos seus competidores- vénse compensando mediante acordos de colaboración con outros negocios de similares características ás súas, o que lle permite comprar como un grande, mentres se segue sendo tan flexible e próximo como o típico ultramarinos de barrio de toda a vida.
No hay comentarios:

Publicar un comentario