1 jul. 2013

Moto Bazar, comenzou a súa andadura no ano 1942

Moto Bazar, foise adaptando aos tempos


Centro Comercial Aberto Zona Aberta Vilagarcía


A Asociación de Comerciantes ZONA ABERTA é unha importante agrupación comercial situada no Concello de Vilagarcía de Arousa. Esta asociación de carácter non lucrativo conta cunha variedade de actividades profesionais todas elas dedicadas á venta de productos de cara o cidadán.

Esta organización naceu co fin de representar e promocionar os intereses económicos, socias, profesionais e culturais dos seus asociados o que implica a potencialidad do pequeno comercio de Vilagarcía de Arousa e a súa área de mercado.

ZONA ABERTA dende seu nacemento tivo como obxetivo primordial, contribuir na mellora e na dinamización do actual sistema comercial do concello de Vilagarcía de Arousa, mediante políticas de acción; co fin de consolidarse como unha asociación importante para o desenrolo do pequeño comercio frente as súas grandes áreas comercias.

O Centro Comercial Aberto Zona Aberta leva 19 anos na vida dos cidadáns de Vilagarcía de Arousa. Foi no ano 1994, despois de ver que o pequeno comercio estaba a perder as compras dos cidadáns debido ó crecemento das grandes áreas comerciais cando se decidiu creala.


Rocío Louzán (Presidenta) e Zulema Fresco (Xerente)

Dende 1994 ata a data de hoxe Zona Aberta contou na súa directiva con cinco presidentes. Na actualidade Zona Aberta conta con Doña Rocío Louzán Blanco como presidenta da asociación e Zulema Fresco López como xerente. Dende o principio Zona Aberta siempre contou cun local onde poder realizar todas as actividades relacionadas para seu funcionamento. No momento do seu nacemiento se contaba cun local ubicado na rúa Alexandre Cerecedo, pero debido as necesidades en cada momento se tivo que ir cambiando de sede para chegar a ter na actualidade un local na rúa Gumersindo Nartallo. No seguinte mapa mostránse as distintas localizacións de Zona Aberta en estos 19 anos.


Dende a súa aparición o Centro Comercial Aberto ten como un de seus principais obxetivos de convertirse nun membro da vida e da cidade coa finalidade de:

  • Representar, defender e promocionar os intereses económicos, socias, profesionais culturais dos seus asociados.
  • Aumentar o grado de notoriedade do comercio da cidade.
  • A integración do maior número de comercios o proveedores de servicios na actividade comercial.
  • Mellorar a formación dos empleados e titulares dos negocios de comercio e de servicios da cidade.
  • Conseguir que a cidade e a zona de concentración comercial se convirtan nun entorno más agradable e accesible para o visitante.
  • Mellorar a rentabilidade económica das empresas que participan na iniciativa e da propia cidade.
  • Evitar a pérdida de interacción entre o comerciante e o cliente.

A asociación conta cun local na rúa Gumersindo Nartallo nº 13 entrechan, acondicionado para poder levar a cabo unha xestión profesionalizada na que conta cun despacho de xerencia e de dirección, unha sala de xuntas onde se reúnen semanalmente a directiva e unha aula de formación onde ó longo do ano impártanse cursos de formación adecuados ó sector do comercio.

A estructura e funcionamento depende dunha directiva formada por once membros; unha presidenta, unha vicepresidenta, un secretario, un tesorero, sete vocais e unha xerente.

Actualmente a asociación de comerciantes ten en torno a 144 asociados (información dada polo CCA), onde se ten que destacar de eles a calidade do producto, o servicio que ofrecen o seu interés e participación nos proxectos do centro comercial aberto que se desenrolan ó longo do ano. Os sectores que forman a nosa asociación son moi variados, o que permite ós clientes poder mercar toda clase de artigos na nosa cidade. 

Dentro do apartado de sinalización comercial os comercios asociados a Zona Aberta se caracterizan por ter na súa fachada unha placa identificativa que mosa unha imaxen e conducta única, e ademáis permite diferenciarse de aqueles comercios que non están na asociación.


Ademáis dentro de este apartado de sinalización comercial a asociación conta cunha páxina web onde se publicitan os comercios que pertencen á asociación, as distintas campañas anuais que se fan, noticias de interés, ventaxas para os asociados e os clientes…

Páxina web: www.zonaaberta.comMoto Bazar, comenzou a súa andadura no ano 1942


Moto Bazar é un comercio que comenzou a súa andadura no ano 1942 da man de Manuel Blanco Moroño. No ano 1987, foi a súa filla Pilar Blanco Vila e o seu marido Manuel Louzán Sabarís, os que se fixeron cargo do negocio familiar. No ano 1993 incorporase Rocio Louzán Blanco como auxiliar administrativa.


Titulares actuais e persoal contratado
No ano 2006 xubílase Manuel Louzán Sabarís e se forma a empresa MOTO BAZAR C.B por Pilar Blanco Vila e Rocío Louzán Blanco.
Por último, no ano 2008, son Rocío Louzán Blanco e máis Cristina Louzán Blanco as que se fan cargo da xestión da empresa.

Este negocio comenzou os seus inicios en Puentecesures, onde o cabo dun ano decidiu trasladarse a Vilagarcía de Arousa, concretamente a rúa Edelmiro Trillo, onde relizou sua actividade nun local durante cinco anos, xa que despois trasladouse definitivamente á rúa Arzobispo Andrade.

O motivo do porque dedicarse a esta actividade foi porque Manuel Blanco Moroño iniciou a súa actividade laboral trabajando na empresa Bicicletas Honor, como montador de rodas.

Este negocio que dende seus inicios dedicouse á venta e reparación de bicicletas e motocicletas, foise adaptando aos tempos e debido ó incremento do uso da bicicleta por parte da cidadanía como medio alternativo de transporte para trasladarse dentro da cidade, por iso hoxe en día dedicase solo á venta e reparación de bicicletas así como, o alquiler de elas, e vende tanto de maneira presencial como a través da súa páxina web: www.moto-bazar.es

O que máis valora dos seus clientes é a súa fidelidade xa que contan con clientes que pasan de pais a fillos, así como clientes fieles que sempre veñen en épocas vacacionais.No hay comentarios:

Publicar un comentario